طالبان گفته هزینه آرایشگاه‌های زنانه بسیار اسراف بود و بر خانواده داماد زیاد فشار بود و پول زیادی گرفته می‌شد. دیگر اینکه از نظر شریعت، این جایز نیست که مو‌های یک انسان برای زینت به انسان دیگری پیوند شود. همچنین...

مراسم عروسی در کشورها و فرهنگ‌ها، ادیان و مذاهب، گروه‌های قومی و حتی طبقات اجتماعی گوناگون، در اشکال مختلف برگزار می‌شود. به اعتقاد برخی‌ مردم‌شناسان،‌ جشنِ ازدواج از مهم‌ترین و شادترین...

زنان کایان در مدت کوتاهی توجه بسیاری را به خود جلب کردند. زمانی که در تایلند بودند، از زمانی که گردشگران به ظاهر آنها علاقه مند شدند، آنها را متمایز کرد. گردشگران مجذوب کلاف های گردن و سایر بخش های فرهنگ خود بودند.