زبان فارسى در ٢٩ کشور جهان صحبت می شود که در ردیف ششم بعد از زبان اسپانیایى و قبل از زبان آلمانى از نظر تعداد کشورهایی که در آنها فارسى صحبت می‌کنند، رده‌بندى شده است.

دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان(ibby) همزمان با روز جهانی کتاب کودک با انتشار پیام و پوستری نقش کتاب‌ها را در زندگی کودکان یادآور شد.