ساکنان آنتورپ بلژیک، با پهن کردن سفره افطار ۲ کیلومتری ماه رمضان و همینطور عید مسیحیان را جشن گرفتند. اقدامی که با حضور ۷ هزار مسلمان و مسیحی همراه شد.

حروف الفبای فارسی شامل 32 حرف اصلی است که تقریبا با الفبای عربی یکسان است، البته در الفبای فارسی از 4 حرف گ، چ، پ، ژ استفاده می شود که این حروف در الفبای عربی وجود ندارند. در این مطلب الفبای فارسی را به ترتیب شماره جمع اوری...